CEWNIKI WEWNĘTRZNE

CEWNIKI WEWNĘTRZNE Cewniki Foley'a Cewniki Foley'a
  • silikonowe
  • z nitrofurazone
  • silikonowane