KONCENTRATORY TLENU YUWELL

Koncentratory tlenu to urządzenia wydzielające tlen z powietrza atmosferycznego. Koncentratory wyposażone są w separatory, których elementem czynnym jest proszek powstały z minerałów glinokrzemianowych tak zwany zeolit. Proszek ten pod wpływem powietrza pod ciśnieniem pełni funkcję tak zwanego sita molekularnego uzyskując zdolność do absorpcji i separacji z powietrza azotu.