NEBULIZATORY PARI LC PLUS

Nebulizator PARI LC, przeznaczony jest do stosowania w terapii inhalacyjnej u osób dorosłych. Wielkość cząsteczek aerozolu tego nebulizatora jest optymalna dla efektywnej aplikacji leku w centralnej części płuc.

NEBULIZATORY PARI LC PLUS
Parametry techniczne:
  • Wydajność nawiewu - 3 l/min.
  • Poj. Nebulizatora - 8 ml
  • Zalecane gazy: powietrze, tlen
  • Minimalna ilość przepływu: 3,0 l/min
  • Odpowiednie ciśnienie robocze: 0,5 bara/ 50 kPa
  • Maksymalna ilość przepływu: 6,0 l/min
  • Odpowiednie ciśnienie robocze: 2,0 bary/ 200 kPa
  • Minimalna ilość napełniania: 2 ml
  • Maksymalna ilość napełniania: 8 ml