IMPLANTY MIĘŚNIA PIERSIOWEGO

Jeszcze dziesięć lat temu chirurgia plastyczna koncentrowała się prawie wyłącznie na damskiej części naszego społeczeństwa. Jednak z czasem sytuacja ta uległa zmianie. Wcześniej ponad 95% pacjentów gabinetów chirurgii plastycznej stanowiły kobiety. Dziś ponad 15% pacjentów to mężczyźni, a odsetek ten stale rośnie. Zwiększona liczba mężczyzn odwiedzających chirurgów plastyków jest związana z tym, że nauczyli się oni rozmawiać bardziej otwarcie na temat swoich potrzeb i oczekiwań wobec zabiegów chirurgii estetycznej. Coraz częściej także mężczyźni chcą pokazać, że dbają o swoje ciało.

Implanty mięśnia piersiowego
Implanty mięśnia piersiowego

Ulotka: Implanty mięśnia piersiowego