IMPLANTY PIERSI

1. Jakie są szczególne właściwości wyróżniające implanty piersi POLYTECH Health & Aesthetics GmbH?

Implanty piersi firmy POLYTECH Health & Aesthetics GmbH są wypełnione w wysokim stopniu usieciowanym żelem silikonowym (z wiązaniami poprzecznymi zapewniającymi spoistość). Żel silikonowy wyróżnia się tzw. efektem "Memory", co oznacza, że elastyczny żel silikonowy każdorazowo powraca do swojej formy początkowej oraz imituje naturalne ruchy tkanki piersiowej.

Powłoka implantu piersi jest odporna na działania chemicznie i mechanicznie. Powierzchnia zewnętrzna może być gładka, teksturowana lub pokryta pianką Microthane®. Żel silikonowy oddziela od powłoki bariera antydyfuzyjna, która składa się z dwumetylowego silikonu fluorowego. Przenikalność niskomolekularnego silikonu zostaje dzięki temu wyraźnie obniżona.

Dzięki zastosowaniu implantów piersi o powierzchni Microthane®, ryzyko powstania kontraktury kapsułkowej (torebki łącznotkankowej) zredukowane jest do minimum. Implanty piersi teksturowane dzięki swojej strukturze powierzchniowej również zmniejszają ryzyko powstania kontraktury kapsułkowej.

Wszystkie produkty posiadają znak CE i spełniają obowiązujące w Europie wymogi dotyczące produktów medycznych, podlegają kontroli jakości zgodnie z normą EN ISO 9001:2000 i EN ISO 13485.

W lutym 2003 roku, Komisja Europejska zdecydowała, że implanty piersi należy przenieść z kategorii wyrobów medycznych klasy II b (wg Dyrektywy 93/42/EEC o wyrobach medycznych) do klasy III. W związku z tym stały się one wyrobami podlegającymi najsurowszej kontroli. Chcąc kontynuować sprzedaż implantów na rynku europejskim, do 1 marca 2004 roku POLYTECH Health & Aesthetics GmbH musiał uzyskać potwierdzenie, że produkty te spełniają wymagania stawiane wyrobom klasy III. Firma POLYTECH Health & Aesthetics GmbH podjęła to wyzwanie i otrzymała takie potwierdzenie już w grudniu 2003 roku, co potwierdza, że nasze implanty odpowiadają najwyższym standardom Komisji Europejskiej i stanowią gwarancję bezpieczeństwa dla chirurgów i dla pacjentów.

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty kształtów i rozmiarów implantów piersi firmy POLYTECH Health & Aesthetics GmbH. Wszystkie aktualne informacje dotyczące dostępnych produktów można znaleźć klikając na zdjęcia produktów umieszczone poniżej:

MODULAR SYSTEM/SUBLIME LINE

IMPLANTY PIERSI O POWIERZCHNI Microthane®

IMPLANTY PIERSI O POWIERZCHNI GLADKIEJ WYPEŁNIONE ŻELEM SILIKONOWYM

Modular System i Sublime Line firmy Polytech zostały stworzone w celu ułatwienia właściwego doboru kształtu i rozmiaru implantu. Wybór implantu opiera się na 4 różnych stylach, które mają odpowiednie nazwy:

Implanty firmy POLYTECH mają dodatkowy wymiar D.

Jest to odległość pomiędzy najwyższym punktem projekcji implantu, a jego dolną krawędzią.

Ułatwia określenie położenia brodawki sutkowej po wszczepieniu implantu. Użycie tego wymiaru w przypadku implantów anatomicznych (włączając implanty o profilu łzy) stanowi bardzo duże ułatwienie. Przerywana linia na rysunku implantu wskazuje na wklęsłą tylną część implantu

Informacje na temat produktów MODULAR SYSTEM i SUBLIME LINE.

2. Czym jest silikon?

Silikon wykorzystywany jest do produkcji wielu wyrobów medycznych: sond, cewników, pokrycia igieł punktacyjnych, rozruszników serca, rękawiczek i opatrunków stosowanych w leczeniu blizn. Po raz pierwszy proces produkcji polimeru silikonowego opatentowano w 1958 roku. Silikon, czyli polidimetylopolisiloksan produkowany jest w postaci elastomeru silikonowego, żelu silikonowego lub oleju silikonowego.

Silikon jest produkowany z krzemionki, która w połączeniu z krzemem daje silikat lub dwutlenek krzemu. Po dodaniu grup metylowych związanych z atomami silikonu i obróbce chemicznej powstaje polimer krzemoorganiczny zwany silikonem. Oprócz amorficznej krzemionki stosowanej jako wypełnienie i materiał utrwalający, silikon nie zawiera żadnych dodatków a w szczególności środków wygładzających.

Główne atuty implantów o powierzchni Microthane®:

Informacje dla kobiet

poradnik implanty do rekonstrukcji powiększania piersi rekonstrukcja powiększanie

Implanty piersi dla mnie?