CHIRURGIA PLASTYCZNA I REKONSTRUKCYJNA

Informacja dotycząca implantów piersi i ciała

Nowa jakość w implantach piersi: Sublime Line - maksymalna kontrola kształtu.