office@pofam.poznan.pl +48 61-841-16-19

Mając na względzie potrzeby pacjentów oraz pragnąc zapewnić im jak najlepszą opiekę utworzyliśmy przy wybranych sklepach medycznych Pofam Regionalne Centra Pomocy, w których realizujemy Program Edukacyjno-Informacyjny w formie:

  • konsultacji bezpośrednich,
  • prelekcji, wykładów, odczytów
  • dystrybucji materiałów informacyjnych.

W ramach Programu pacjent i /lub rodzina pacjenta może skorzystać z fachowej pomocy i porady personelu medycznego - pielęgniarki, rehabilitanta oraz wolontariuszy. Naszym klientom oferujemy:

  • INFORMACJĘ o najnowszych produktach i sposobach ich doboru i zastosowania,
  • DORADZTWO w zakresie zasad refundacji przez NFZ i dofinansowaniu przez PCPR czy PFRON,
  • EDUKACJĘ pacjenta i jego rodziny,
  • ADAPTACJĘ pacjenta do nowej sytuacji życiowej. Pomoc pacjentowi i rodzinie.