"...Naszym dążeniem jest, aby w pełni zrealizować potrzeby
naszych pacjentów i pracowników służby zdrowia..."